Finance

Jsou zásoby aktuálním aktivem?

Dodávky jsou obvykle účtovány do nákladů, když jsou získány. Je to proto, že jejich náklady jsou tak nízké, že se neoplatí vynakládat úsilí na jejich dlouhodobé sledování jako aktiva. Pokud je rozhodnuto sledovat dodávky jako aktivum, pak jsou obvykle klasifikovány jako aktuální aktivum. Chcete-li být klasifikovány jako krátkodobé aktivum, je třeba rozumně očekávat, že zásoby budou použity během následujících 12 měsíců. Pokud ne, pak se dodávky místo toho klasifikují jako dlouhodobá aktiva. Pokud jsou dodávky klasifikovány jako aktiva, jsou obvykle zahrnuty do samostatného účtu zásob zásob, který je poté považován za součást klastru účtů zásob. Pokud ano, dodávky se poté zobrazí v řádkové položce „zásoba“ v rozvaze.