Finance

Varianta standardních nákladů

Rozptyl standardní ceny je rozdíl mezi standardní cenou a skutečnou cenou. Tato odchylka se používá k monitorování nákladů vzniklých podniku, přičemž vedení přijme opatření v případě, že dojde k významné záporné odchylce. Standard, z něhož se odchylka počítá, lze odvodit několika způsoby. Například:

  • Standardní cena komponenty je založena na očekávaném objemu nákupu na základě konkrétní smlouvy s dodavatelem.
  • Standardní cena práce je založena na časové a pohybové studii upravené o prostoje.
  • Standardní náklady na provoz stroje jsou založeny na očekávané úrovni kapacity, nákladech na služby a poplatcích za plánovanou údržbu.

Varianta standardních nákladů může být nepoužitelná, pokud standardní základní linie není platná. Například vedoucí nákupu může vyjednat vysokou standardní cenu klíčové komponenty, kterou lze snadno porovnat. Nebo technický tým při výpočtu přímých nákladů práce předpokládá příliš vysoký objem výroby, takže skutečné náklady práce jsou mnohem vyšší než standardní náklady. Je tedy důležité pochopit, jak jsou odvozeny standardní náklady, než se spolehneme na odchylky, které se z nich počítají.

Existuje mnoho typů standardních cenových odchylek, včetně následujících:

  • Opravená odchylka režijních výdajů
  • Rozptyl pracovní rychlosti
  • Rozdíl v kupní ceně
  • Variabilní rozptyl režijních výdajů