Finance

Kontrastní účet

Kontakapitální účet je akciový účet akcionářů se záporným zůstatkem. To znamená, že účet má čistý debetní zůstatek. Tento účet snižuje celkovou částku vlastního kapitálu v držení podniku. Příklady kontradiktorních účtů jsou:

  • Akcie státní pokladny (odráží částku placenou podnikem za zpětný odkup akcií od investorů)

  • Výkresový účet majitele (zobrazuje výši prostředků vyplacených vlastníkovi)