Finance

Kumulované odpisy - vybavení

Kumulované odpisy - zařízení je celková částka odpisů, která byla účtována proti aktivu zařízení. Účet má přirozený kreditní zůstatek. Zůstatek na tomto účtu je spárován s účtem dlouhodobého majetku zařízení, aby se dospělo k čisté účetní hodnotě veškerého vybavení. Když je zařízení prodáno, související částka akumulovaných odpisů je odstraněna z účtu akumulovaných odpisů - zařízení.