Finance

Krátkodobé bankovky splatné

Krátkodobé splatné směnky jsou závazky splatit určitou částku plus úroky do jednoho roku. Tyto dluhopisy obvykle odkazují na splácení půjčených prostředků v nejbližší době. Tento koncept lze použít také pro platby splatných účtů, které byly převedeny na krátkodobé splatné dluhopisy, pravděpodobně proto, že kupující nebyl schopen zaplatit v termínech.

Podnik se může rozhodnout uzavřít dohodu o krátkodobých směnkách, pokud je přesvědčen, že úrokové sazby v budoucnu poklesnou. Pokud ano, chce platit aktuální vyšší úrokovou sazbu po co nejkratší dobu, poté splácí směnku a v budoucnu uzavře dlouhodobější ujednání, kdy budou úrokové sazby pravděpodobně nižší. Alternativně může věřitel povolit, aby doba trvání směnky byla kratší než jeden rok, pokud není jisté, zda je dlužník schopen dlouhodobě zůstat finančně životaschopný.

Krátkodobé splatné směnky jsou v rozvaze společnosti klasifikovány jako krátkodobé závazky, což může způsobit, že obchod bude méně likvidní, protože v krátkodobém horizontu je splatných více závazků.

Krátkodobé poznámky mohou být obchodovatelné. Pokud je to tak, má držitel takového bankovky právo na zaplacení částky uvedené v úvěrovém dokladu a toto právo prodá převodem bankovky na třetí stranu výměnou za platbu.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found