Finance

Dodatečně splacený kapitál

Další splacený kapitál je jakákoli platba přijatá od investorů za akcie, která přesahuje nominální hodnotu akcie. Koncept se vztahuje na platby přijaté za běžnou nebo preferovanou zásobu. Nominální hodnota je obvykle nastavena na extrémně nízkou hodnotu, takže většina částky zaplacené investory za akcie bude zaznamenána jako další splacený kapitál. Paritní hodnota je běžně nastavena na 0,01 USD a je vytištěna na akciovém certifikátu. Používají se nízké nominální hodnoty, protože mnoho vlád států požaduje, aby akcie nemohly být prodávány za ceny pod jejich nominálními hodnotami.

Pokud jsou akcie společnosti obchodovány na sekundárním trhu mezi investory, nedojde ke změně na účtu dodatečného splaceného kapitálu, protože částky vyměněné během těchto transakcí nezahrnují společnost, která akcie vydala.

Například představenstvo firmy povoluje 10 000 000 akcií kmenových akcií v nominální hodnotě 0,01 USD. Společnost poté prodá 1 000 000 těchto akcií za 5 USD. Aby společnost zaznamenala příjem hotovosti, zaúčtuje debet ve výši 5 000 000 USD na hotovostní účet, 10 000 USD na běžný akciový účet a 4 990 000 USD na další splacený kapitálový účet.

Účet dodatečného splaceného kapitálu a účet nerozděleného zisku obvykle obsahují největší zůstatky v části vlastního kapitálu v rozvaze.

Podobné podmínky

Další splacený kapitál je také známý jako vložený kapitál přesahující par.