Finance

Odpisovatelné aktivum

Odepisovatelným aktivem je majetek, který poskytuje ekonomický přínos pro více než jedno účetní období. Lze také použít limit kapitalizace, aby se nákupy s nižšími náklady neklasifikovaly jako odepisovatelná aktiva. Kvalifikovatelné aktivum je zpočátku klasifikováno jako aktivum, poté se jeho cena v průběhu času postupně odepisuje, aby se snížila jeho účetní hodnota. Příklady klasifikace aktiv používaných k evidenci odepisovatelných aktiv jsou:

  • Budovy

  • Počítače a software

  • Nábytek a příslušenství

  • Přistát

  • Stroje

  • Vozidla

Časové období, během kterého je aktivum odepisováno, závisí na jeho klasifikaci. Země se vůbec neodepisuje, protože se má za to, že má nekonečnou životnost.