Finance

Jak vypočítat předpokládanou úrokovou sazbu

Implikovaná úroková sazba je rozdíl mezi spotovou sazbou a forwardovou nebo futures sazbou transakce. Pokud je spotová sazba nižší než forwardová nebo futures sazba, znamená to, že úrokové sazby se v budoucnu zvýší.

Například pokud je forwardová sazba 7% a spotová sazba 5%, rozdíl 2% je implicitní úroková sazba. Nebo pokud je cena futures kontraktu pro měnu 1,110 a spotová cena je 1,050, znamená rozdíl 5,7% implikovanou úrokovou sazbu.

Podobným názvem úrokové sazby s odlišným základním konceptem je imputovaná úroková sazba, což je odhadovaná úroková sazba použitá místo stanovené úrokové sazby spojené s dluhem, protože stanovená sazba přesně neodráží tržní úrokovou sazbu, nebo není vůbec stanovena sazba. Tato úroková sazba se nejčastěji používá, když smlouva o půjčce neobsahuje žádnou úrokovou sazbu nebo je extrémně nízká, a proto je nutné ji upravit zpět na tržní sazbu, než bude možné ji zaznamenat jako účetní transakci.