Finance

Jak vypočítat podíl na trhu

Podíl na trhu je podíl tržeb celého trhu, který získává konkrétní organizace. Je zastoupena jako procento trhu a je užitečná pro získání obecného pocitu velikosti firmy ve srovnání s jejími konkurenty. Vlastnit velké procento podílu na trhu je silným ukazatelem úspěchu podniku, zejména pokud se tento podíl postupem času zvyšuje. Procentní podíl na trhu u všech hlavních konkurentů na trhu se běžně počítá a porovnává, aby se určil relativní úspěch každého podniku. Chcete-li vypočítat podíl na trhu, vydělte tržby firmy prodejem celého trhu za uvedené období měření. Vzorec je:

Prodej společnosti ÷ Celý prodej na trhu = podíl na trhu

Například podnik má tržby 10 milionů dolarů a celý trh je 200 milionů dolarů. Obchod má tedy 5% podíl na celém trhu.

Variací v konceptu je výpočet podílu na trhu na základě počtu prodaných jednotek, nikoli podílu prodeje na trhu.

Velký podíl na trhu může dát obchodní cenové vodcovské postavení na trhu, kde konkurenti pravděpodobněji sledují cenové body stanovené společností. Tato situace nejčastěji nastává, když je podnik nízkonákladovým lídrem v oboru. Společnost, která nabízí zboží za nízkou cenu, však nemusí být finančně nejúspěšnější v oboru. Menší podnik by mohl sklízet více zisků tím, že obsadí výnosnější mezeru na trhu.

Pokud podnik dosáhne poměrně vysokého podílu na trhu, může se na něj vztahovat protisoutěžní zákon. Podle těchto zákonů vláda nemusí povolit dokončení navrhovaných akvizic z důvodu, že by mohly vést k příliš vysokému podílu na trhu, a tedy k poklesu konkurence na trhu.