Finance

Účtování malé dividendy z akcií

Akciová dividenda je vydávání kmenových akcií společností společným akcionářům společností bez jakéhokoli protiplnění. Dividenda tohoto typu se obvykle vydává, když podnik nemá dostatek hotovosti, aby ušetřil běžnou dividendu, ale přesto chce svým akcionářům vypadat, že vydává platbu. To se může stát, když existuje tlak ze strany akcionářů na vydání dividendy.

Pokud společnost vydá jako dividendu méně než 25 procent z celkové částky počtu dříve nesplacených akcií, považuje se to za malou akciovou dividendu. Pokud se emise týká většího podílu dříve nesplacených akcií, považujte transakci za rozdělení akcií.

Pokud existuje dividenda z akcií, měli byste převést z nerozděleného zisku na kapitálový fond a další splacené kapitálové účty částku rovnající se reálné hodnotě vydaných dalších akcií. Reálná hodnota vydaných dalších akcií vychází z jejich tržní hodnoty po vyhlášení dividendy. Jedním z účinků této transakce je to, že výše zákonného kapitálu (účet kapitálových zásob) se zvyšuje o nominální hodnotu vydaných dalších akcií; tuto částku již nelze vydat akcionářům jako dividendu.

Akciová dividenda se nikdy nepovažuje za závazek, protože nesnižuje aktiva.

Příklad malé dividendy

Frederick Engineering deklaruje dividendu akcií svým akcionářům ve výši 10 000 akcií. Reálná hodnota akcie je 5,00 $ a její nominální hodnota je 1,00 $. Frederick zaznamená následující zápis do deníku: