Finance

Relevantní tvrzení

Relevantní tvrzení je jakékoli tvrzení, které má rozumnou možnost obsahovat nesprávnost, která by způsobila významné zkreslení účetní závěrky klienta. Tato tvrzení mají tedy smysluplný vliv na to, zda je účet spravedlivě uveden. Ne všechna tvrzení týkající se konkrétního zůstatku účtu tedy budou z pohledu auditora vždy relevantní. Například tvrzení o ocenění není při obchodování s hotovostním účtem relevantní, s výjimkou případů, kdy se jedná o cizí měny. Stejným způsobem je ocenění vždy relevantní pro opravnou položku k pochybným účtům, ale nikoli pro účet hrubých obchodních pohledávek.

Auditor by měl vypracovat testy věcné správnosti pro každé relevantní tvrzení týkající se každé významné třídy transakcí, zůstatků účtů a zveřejnění. Tento požadavek je založen na skutečnosti, že auditorovo hodnocení rizika je ze své podstaty úsudek, a proto nemusí identifikovat všechna rizika významné nesprávnosti.