Finance

Fyzický život

Fyzický život je časové období, po které aktivum zůstává funkční. Toto časové období může být podstatně delší než doba použitelnosti aktiva, protože funkční aktivum může být stále nahrazeno produktivnějším aktivem. Aktivum se také může po určité době stát příliš nákladným na to, aby fungovalo se ziskem. Například stroj může být schopen zpracovat 100 jednotek za hodinu a může to teoreticky dělat dalších 20 let. Jeho životnost však může být pouze 5 let, protože jej lze v té době nahradit strojem, který dokáže zpracovat 500 jednotek za hodinu.