Finance

Definice detekčního rizika

Detekční riziko je možnost, že auditor nezjistí významnou nesprávnost v účetní závěrce klienta prostřednictvím auditorských postupů. To je obzvláště pravděpodobné, když existuje několik nesprávností, které jsou jednotlivě nevýznamné, ale které jsou při agregaci významné. Výsledkem je, že auditor dojde k závěru, že v případě, že taková chyba skutečně existuje, nedochází k významné nesprávnosti v účetní závěrce, která by pak vedla k vydání chybně příznivého výroku auditora.

Auditor je odpovědný za řízení detekčního rizika. Úroveň detekčního rizika lze snížit provedením dalších testů věcné správnosti a také přidělením nejzkušenějších zaměstnanců k auditu. Příklady testů, které lze provést, jsou klasifikační testování, testování úplnosti, testování výskytu a testování ocenění. Při auditu bude vždy existovat určité množství detekčního rizika, protože auditorské postupy komplexně nezkoumají každou obchodní transakci - místo toho kontrolují pouze vzorkování těchto transakcí.

Detekce je jedním ze tří rizikových prvků, které zahrnují auditorské riziko - což je riziko, že bude vydán nevhodný výrok auditora. Dalšími dvěma prvky jsou inherentní riziko a kontrolní riziko.