Finance

Mezipodnikové účetnictví

Mezipodnikové účetnictví je sada postupů používaných mateřskou společností k eliminaci transakcí mezi jejími dceřinými společnostmi. Například pokud jedna dceřiná společnost prodala zboží jiné dceřiné společnosti, nejedná se o platnou prodejní transakci z pohledu mateřské společnosti, protože k transakci došlo interně. V důsledku toho musí být prodej odstraněn z účetních knih v okamžiku, kdy se připravuje konsolidovaná účetní závěrka mateřské společnosti, aby se v účetní závěrce neobjevil.

Mezipodnikové transakce mohou být v účetním systému organizace označeny v okamžiku jejich vzniku, takže je lze automaticky připravit zpět při sestavování konsolidované účetní závěrky. Pokud v softwaru není funkce označování, musí být transakce identifikovány ručně, což je způsobeno vysokou mírou chyb. Druhý případ je nejběžnější v menší organizaci, která použila méně účetně bohatý účetní systém, a nyní zjistí, že nemá potřebné funkce označování transakcí potřebné k účtování svých dceřiných společností.

Mezipodnikové účetnictví může být jedním z klíčových úzkých míst v procesu uzavírání knih pro mateřskou společnost, a proto by se mělo vedení soustředit na hledání způsobů, jak tento proces zefektivnit.