Finance

Cena založená na nákladech

Cena založená na nákladech je postup stanovování cen na základě nákladů na prodávané zboží nebo služby. K ceně položky se přidá procento zisku nebo pevná částka zisku, což má za následek cenu, za kterou bude prodána. Například advokát vypočítá, že celkové náklady na provoz jeho kanceláře jsou každoročně 400 000 USD a očekává, že v příštím roce dosáhne 2 000 fakturovatelných hodin. To znamená, že jeho cena za hodinu je 200 $. Chce za rok vydělat zisk 100 000 USD, takže ke každé fakturovatelné hodině přidává 50 USD, což vede k fakturační sazbě 250 USD za hodinu.

Jedinou výhodou této metody je, že lze zajistit podnikání, že bude vždy generovat zisk, pokud je přirážka dostatečná a jednotkové prodeje splňují očekávání, a že jde o jednoduchý způsob vývoje cen. Tento přístup však běžně vede k cenám, které se liší od tržní sazby, takže buď firma prodává za příliš vysokou cenu a přitahuje příliš málo zákazníků, nebo prodává za příliš nízkou cenu, a tak ztrácí zisky, které zákazníci mají jinak by s radostí zaplatil. Dalším problémem s cenami založenými na nákladech je, že nenutí podnik udržovat své náklady pod kontrolou - místo toho se náklady jednoduše přenesou na zákazníka.

Lepším přístupem je přijetí tržních cen, kde firma stanoví své ceny v souladu s cenami účtovanými konkurenty za podobné produkty a služby.