Finance

Dodávky po ruce

Dodávky na skladě označují zásobu dodávek spotřebního materiálu po ruce, kterou obvykle udržuje podnik na podporu svých operací. Pokud jsou náklady na tyto položky malé, mohou být náklady účtovány do nákladů v okamžiku jejich vzniku. Pokud je částka podstatnější, lze náklady nejprve klasifikovat jako aktivum a poté je účtovat do nákladů, protože jsou spotřebovány zásoby na skladě.