Finance

Nepřímé materiály

Nepřímé materiály jsou materiály používané ve výrobním procesu, které však nelze spojit s konkrétním výrobkem nebo zakázkou. Alternativně je lze použít v takových nepodstatných množstvích na základě jednotlivých produktů, takže se neoplatí je sledovat jako přímé materiály (což zahrnuje jejich zahrnutí do kusovníku). Jsou tedy spotřebovávány jako součást výrobního procesu, ale nejsou v podstatném množství integrovány do produktu nebo zakázky. Příklady nepřímých materiálů jsou:

  • Čistící prostředky

  • Jednorázové bezpečnostní vybavení

  • Jednorázové nástroje

  • Kování a spojovací materiál

  • Lepidlo

  • Olej

  • Páska

Nepřímé materiály lze účtovat jedním ze dvou způsobů:

  1. Jsou zahrnuty do režie výroby a jsou alokovány k nákladům na prodané zboží a ukončení zásob na konci každého vykazovaného období na základě nějaké rozumné metody alokace.

  2. Účtují se do nákladů v okamžiku jejich vzniku.

Ze dvou účetních metod je zahrnutí do režie výroby považováno za teoreticky přesnější, ale pokud je množství nepřímých materiálů malé, je celkem přijatelné účtovat je do nákladů podle toho, jak vzniknou.

Nepřímé materiály se obvykle nesledují prostřednictvím formálního systému evidence zásob. Místo toho se k určení, kdy je třeba objednat další nepřímé materiály, používá neformální systém.