Finance

Je odpis fixní nebo variabilní?

Odpisy jsou fixní náklady, protože se opakují ve stejné výši za období po celou dobu životnosti aktiva. Odpisy nelze považovat za variabilní náklady, protože se nemění podle objemu aktivity. Existuje však výjimka. Pokud podnik využívá metodiku odpisů založenou na využití, bude odpis probíhat způsobem, který je konzistentnější s variabilními náklady.

Například těžební stroj se odepisuje na základě počtu hodin, které se používá, takže náklady na odpisy se budou lišit podle počtu vyřezaných stromů. Pokud jsou tyto stromy poté prodány za účelem generování výnosů, pak lze říci, že související odpisy se chovají spíše jako variabilní náklady než fixní náklady. Systémy odpisování založené na využití se však běžně nepoužívají, takže ve většině případů nelze odpisy považovat za variabilní náklady.

Pokud se odpisy považují za fixní náklady, jsou zahrnuty do čitatele vzorce použitého k výpočtu rentabilního prodeje podniku, což je:

Celkové fixní výdaje ÷ Příspěvková marže% = Rovnoměrný prodej

Pokud se odpisy považují za variabilní náklady, u nichž lze argumentovat, pokud se používají odpisy založené na využití, pak se místo toho použije ke snížení výše procenta příspěvkové marže ve jmenovateli rovnice.