Finance

Účel auditu

Účelem auditu je, aby nezávislá třetí strana prověřila účetní závěrku účetní jednotky. Toto prověření je objektivním hodnocením výkazů, jehož výsledkem je výrok auditora ohledně toho, zda byly výkazy prezentovány věrně a v souladu s příslušným účetním rámcem (například GAAP nebo IFRS). Toto stanovisko výrazně zvyšuje důvěryhodnost finančních výkazů u uživatelů, jako jsou věřitelé, věřitelé a investoři. Na základě tohoto stanoviska uživatelé finančních výkazů s větší pravděpodobností poskytnou podniku úvěr a financování, což může mít za následek snížení nákladů na kapitál pro účetní jednotku.