Finance

Zpráva o výjimce

Zpráva o výjimce je dokument, který uvádí ty případy, kdy se skutečný výkon významně odchýlil od očekávání, obvykle negativním směrem. Záměrem zprávy je zaměřit pozornost managementu pouze na ty oblasti, které vyžadují okamžitou akci. Například zpráva o výjimce by mohla poukázat na ty případy, kdy byly náklady vyšší než rozpočet nebo kde byly úrovně výroby nižší než plán výroby.