Finance

Zkontrolujte poplatky za tisk

Poplatky za tisk šeku jsou poplatky účtované bankou, když držitel účtu objedná další šek. Poplatek se obvykle provádí prostřednictvím bankovního účtu majitele účtu a na měsíčním bankovním výpisu se zobrazuje jako odpočet. Majitel účtu účtuje tuto částku do nákladů tak, jak vznikly.