Finance

Definice agenta

Agent je fyzická osoba nebo podnik, který jedná jménem jiné strany. Toto oprávnění může být výslovné (prostřednictvím dohody) nebo předpokládané. Agent může uzavřít smluvní vztahy jménem svého zmocnitele. Zástupce může vyvolat odpovědnost zmocnitele, jedná-li v rámci svých povinností vůči dané straně. Příkladem agentů jsou obchodní zástupci a přepravní agenti. Dalším příkladem je někdo, kdo vstupuje do jednání jménem klienta.