Finance

Přepracovat

Přepracování odkazuje na opravu produktu, který zpočátku nesplňuje minimální standardy kvality účetní jednotky. Nápravná práce umožňuje, aby byl produkt poté prodán, a umožňuje tak podniku získat zpět určitou marži z produktu, který by jinak byl vyřazen.

Přepracování může zahrnovat mnoho úkolů, včetně demontáže hotového výrobku, výměny komponent, opětovné montáže a opětovného zabalení. Náklady potřebné k tomu, aby byl nevyhovující produkt v souladu se standardy společnosti, mohou být tak vysoké, že zbývá jen malá rezerva.