Finance

Licenční poplatek

Licenční odměna je kompenzace vyplácená výměnou za použití duševního vlastnictví nebo přírodních zdrojů. Licenční odměna se obvykle počítá jako procento z tržeb nebo výnosů z použití těchto aktiv. Podmínky ujednání jsou obsaženy v licenční smlouvě, kterou uzavře vlastník aktiva a strana, která chce aktivum používat. Licenční smlouva stanoví sazbu licenčních poplatků a omezuje rozsah, ve kterém lze aktivum použít. Několik příkladů licenčních situací:

  • Výrobce mobilních telefonů platí držiteli patentu týkajícího se technologie v telefonu.

  • Nabyvatel franšízy platí franchisorovi odměnu výměnou za použití obchodního modelu, procesů a ochranných známek franchisora.

  • Vydavatel platí autorovi odměnu za právo tisknout a distribuovat knihy autora.

  • Ropná a plynárenská firma platí vlastníkovi půdy honorář výměnou za právo vrtat na jeho zemi.