Finance

Majetkový účet majitele

Kapitálový účet vlastníků je kapitálový účet uvedený v rozvaze podniku. Představuje čisté majetkové podíly investorů v podniku. Tento účet obsahuje následující informace:

  • Investice vlastníků do podnikání
  • Čistý příjem z podnikání
  • Sníženo o jakékoli čerpání vyplacené vlastníkům

Informace na kapitálovém účtu vlastníků budou zcela aktuální až do konce předchozího fiskálního roku. V běžném roce budou na dočasných účtech zaznamenány následující transakce, které budou na konci fiskálního roku vyplaceny na kapitálový účet vlastníků:

  • Všechny výnosy
  • Všechny výdajové účty
  • Všechny účty zisků a ztrát
  • Majitelé čerpají účet

Chcete-li tedy získat zcela aktuální kapitálovou hodnotu vlastníka, musíte agregovat všechny předchozí účty a konečný zůstatek na účtu kapitálového vlastníka.