Finance

Akciová práva

Akciová práva dávají jejich majiteli právo, nikoli však povinnost, nakoupit akcie společnosti za konkrétní realizační cenu po stanovenou dobu. Termín se primárně vztahuje na to, že dává současným akcionářům právo koupit další akcie v rámci dalšího prodeje akcií emitenta. Záměrem je dát stávajícím akcionářům schopnost udržet si svůj současný podíl vlastnictví v podnikání získáním stejného podílu nové emise. Akciová práva mohou být vydávána za realizační cenu poněkud nižší než aktuální tržní cena, bez poplatků za provizi, což je činí lákavějšími pro investory.