Finance

Obrana spálené země

Obranu spálené země využívá cíl převzetí, aby se snížila jeho atraktivita pro nepřátelského uchazeče. Jedním z přístupů je prodej nejcennějších aktiv za účelem snížení jejich hodnoty. Společnost může také převzít značné množství dluhu nebo přidat do svých splátkových kalendářů doložku, která stanoví, že dluh bude splacen v plné výši okamžitě po nepřátelském převzetí. Přijetím těchto opatření doufá organizace, že zůstane nezávislá. I když tato obrana uspěje, může vážně narušit dlouhodobou konkurenceschopnost a výdělečnou schopnost cílové společnosti, což snižuje hodnotu podnikání pro její akcionáře.