Finance

Definice rozpočtu výkonu

Rozpočet výkonnosti odhaluje poskytování zboží a služeb, které jsou výsledkem výdajů určitého množství finančních prostředků. Koncept se nejčastěji používá ve vládě, kde se organizace zaměřuje na poskytování zdrojů široké veřejnosti. Rozpočet je rozdělen na jednotlivé programy, přičemž v každém je uvedeno očekávané množství výstupu. Příklady výkonových rozpočtových výstupů jsou:

  • Poskytování stravy starším lidem

  • Poskytování školení pro nezaměstnané

  • Poskytování zdravotnických služeb v geografické oblasti

  • Procento dětí maturujících

Možnou nevýhodou tohoto přístupu je, že správce programu může být v pokušení upravit základní čísla tak, aby výkon programu vypadal lépe, než je tomu ve skutečnosti.