Finance

Žlutá kniha

Žlutá kniha obsahuje kompletní sadu obecně přijímaných auditorských standardů vlády. Dokument poskytuje uživatelům rámec pro provádění auditů všech typů vládních subjektů a subjektů, které od vlády získaly ocenění a granty. Uživatelé Žluté knihy jsou primárně CPA a vládní auditoři. Je každoročně vydáván Úřadem pro vládní odpovědnost (GAO).

Název pochází ze žlutého obalu dokumentu.