Finance

Držení zisku

Zisk z držení je zisk v hodnotě, který je generován udržením vlastnictví aktiva po určitou dobu. Zisk z držby se nevztahuje na upgrade samotného aktiva - pouze zisk, který se časem hromadí. Zisk z držby lze generovat z různých důvodů, včetně následujících:

  • Obecná inflace cen

  • Omezení nabídky aktiva

  • Nárůst poptávky po aktivu

  • Budoucí očekávání změny v poptávce nebo nabídce aktiva

Například společnost získá pozemek za 2 000 000 $ a své vlastnictví půdy si udrží po dobu 10 let. Na konci této doby byla reálná hodnota pozemku 10 000 000 $, takže společnost zaznamenala zisk z držení 8 000 000 $, což je rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami.

Další příklady situací, kdy lze zisky z držby odvodit, jsou držení drahokamů a kovů, uměleckých děl, majetku a komodit.

Účetní jednotka, která si ponechává vlastnictví aktiva, které zaznamenalo zisk z držby, může aktivum prodat, čímž realizuje zisk z držby přijetím hotovosti nebo jiných aktiv výměnou za vlastnictví aktiva. Pokud se majitel místo toho rozhodne aktivum ponechat, zisk z držby se považuje za nerealizovaný.