Finance

Výhodná možnost nákupu

Možnost výhodné koupě je klauzule v leasingové smlouvě, která nájemci umožňuje koupit pronajaté aktivum za podstatně nižší částku, než je jeho reálná tržní hodnota ke dni ukončení leasingu. Pokud je tato možnost k dispozici, je od nájemce obvykle požadováno, aby s leasingovou smlouvou zacházel jako s finančním leasingem, kdy nájemce vykazuje pronajaté aktivum ve své vlastní rozvaze.