Finance

Definice hrubých mezd

Hrubá mzda je celková částka vyplácená zaměstnance před odstraněním srážek. Tento údaj se považuje za „nejvyšší řádek“ výdělku zaměstnance. Zahrnuje hodinové mzdy, platy, tipy, provize, platy za kusovou práci, přesčasy a bonusy. Převážnou část hrubých mezd tvoří obvykle platy nebo mzdy.

Jako příklad hrubé mzdy pracuje pan Arnold 45 hodin s hodinovou výplatní sazbou 20 $. Jeho hrubá mzda je 950 $ (počítáno jako 40 běžných hodin x 20 $ / hod plus 5 hodin x 30 $ / hod).

Po odečtení hrubých mezd se zbývající částka, která se vyplácí jednotlivci, nazývá čistá mzda. Příklady odpočtů z hrubé mzdy jsou:

  • Daň ze sociálního zabezpečení

  • Medicare daň

  • Obloha

  • Zdravotní pojištění

  • Zubni pojisteni

  • Životní pojistka

  • Penzijní příspěvky

  • Charitativní příspěvky