Finance

Příspěvek

Přístup založený na příspěvcích je formát prezentace používaný ve výkazu zisku a ztráty, kde jsou všechny variabilní náklady agregovány a odečteny od výnosů, aby se dosáhlo příspěvkové marže, po které se všechny fixní náklady odečtou od příspěvkové marže, aby se dospělo k čisté hodnotě zisk nebo ztráta. Formát výkazu zisku a ztráty v rámci přístupu založeného na příspěvcích je následující: