Finance

Rámec pro zvláštní účely

Rámec pro zvláštní účely je rámec finančního výkaznictví, který není v souladu s GAAP a který používá buď hotovostní, daňový, regulační, smluvní nebo jiný účetní základ. Například daňový základ účetnictví se používá k podání daňového přiznání organizace za období uvedené v její účetní závěrce. Tyto rámce jsou určeny pro specializovanější publikum než jeden z rámců pro všeobecné účely, jako jsou obecně přijímané účetní zásady (GAAP).

Povaha rámce pro zvláštní účely může změnit obsah a formát účetní závěrky účetní jednotky a doprovodných informací. Typ rámce pro zvláštní účely by měl být uveden ve zprávě o kompilaci, kontrole nebo auditu, kterou auditor vydá; mohou být zapotřebí další zveřejnění.