Finance

Kontrasignace

Kontrasignace je další podpis, který je vyžadován předtím, než je právní dokument považován za platný. Kontrasignáty se používají k zajištění další úrovně kontroly ujednání, která by potenciálně mohla zahrnovat ztrátu velkého množství peněz.

Tento další podpis se používá k označení, že někdo ověřil pravost primárního podpisu umístěného na dokumentu. Kontrasignace se používá k označení, že primární signatář skutečně schválil obsah dokumentu a souhlasí s jeho ustanoveními.

Kontrasignáty jsou vyžadovány u mnoha typů dokumentů, zejména u těch, které zahrnují převod hlavních aktiv, jako jsou hypotéky a peněžní poukázky. Vyžadují se také na určitých pracovních dokumentech a pojistných smlouvách.