Finance

Obchodní pohledávky

Pohledávky z obchodního styku jsou částky fakturované podnikem svým zákazníkům, když jim dodává zboží nebo služby v rámci běžného podnikání. Tyto fakturace jsou obvykle dokumentovány na formálních fakturách, které jsou shrnuty ve zprávě o stárnutí pohledávek. Tato sestava je běžně používána zaměstnanci sbírek ke shromažďování plateb po splatnosti od zákazníků. V hlavní knize se obchodní pohledávky zaznamenávají na samostatném účtu pohledávek a v rozvaze se klasifikují jako krátkodobá aktiva, pokud očekáváte, že od zákazníků obdržíte platbu do jednoho roku od data fakturace.

Po zaznamenání obchodní pohledávky vytvoří účetní software debet k účtu pohledávek a kredit k prodejnímu účtu po dokončení faktury. Když zákazník nakonec zaplatí fakturu, účetní software zaznamená transakci příjmu hotovosti s debetem na hotovostní účet a kreditem na účet pohledávek.

Pohledávky z obchodního styku se od pohledávek z neobchodního obchodu liší v tom, že pohledávky z neobchodního styku jsou za částky dlužné společnosti, které nespadají do běžného podnikání, jako jsou zálohy zaměstnanců nebo náhrady pojistného. Většina nebo všechny transakce procházející hlavním účtem pohledávek jsou také generovány účetním systémem, když vytváříte faktury od zákazníků a dobropisy, zatímco transakce zaznamenávající neobchodní pohledávky téměř vždy zahrnují položky deníku.