Finance

Metoda dvojitého prodloužení

Metoda dvojitého rozšíření se používá k získání cenového indexu z reprezentativního vzorku položek na skladě. Index se vypočítá měřením vzorku zásob v nákladech v běžném a základním roce a porovnáním dvou čísel. Název této metody pochází z použití dvou výpočtů rozšíření - jednoho v běžném roce a druhého v nákladech základního roku. Tento index se používá při výpočtu dolarové hodnoty LIFO. Metoda dvojitého rozšíření je nejvhodnější, pokud došlo k malé změně charakteristik zásob během období měření.