Finance

Kde se v účetní závěrce objevují dividendy?

Dividenda je rozdělení mezi akcionáře, které je úměrné počtu vlastněných akcií. Dividenda není výdajem pro vyplácející společnost, ale spíše distribucí jejího nerozděleného zisku.

Účetní závěrka obsahuje čtyři složky. Následující tabulka ukazuje, jak se dividendy objevují nebo mají dopad na každý z těchto příkazů (pokud vůbec):