Finance

Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu

Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu odhaluje podíl aktiv účetní jednotky, který byl financován akcionáři. Inverzní hodnota tohoto poměru ukazuje podíl aktiv, která byla financována dluhem. Například společnost má 1 000 000 $ aktiv a 100 000 $ vlastního kapitálu, což znamená, že pouze 10% aktiv bylo financováno vlastním kapitálem a obrovských 90% bylo financováno dluhem.

Nízký poměr naznačuje, že podnik byl financován konzervativním způsobem, s velkým podílem financování investorem a malým objemem dluhu. Nízký poměr by měl být cílem, pokud jsou peněžní toky vysoce variabilní, protože v této situaci je poměrně obtížné splácet dluh. Vyšší poměr je přijatelný, pokud má podnik dlouhou historii konzistentních peněžních toků a očekává se, že tyto peněžní toky budou pokračovat i v budoucnu.

Vysoký poměr aktiv k vlastnímu kapitálu může naznačovat, že podnik již nemá přístup k dalšímu dluhovému financování, protože věřitelé pravděpodobně neposkytnou další úvěr organizaci v této pozici. Také pokud má podnik vysoký poměr, je náchylnější k cenovým útokům konkurence, protože musí udržovat vysoké ceny, aby generoval hotovostní tok, aby zaplatil za svůj dluh.