Finance

Náklady na interní selhání

Náklady na interní selhání jsou náklady na kvalitu spojené s poruchami produktu, které jsou objeveny dříve, než produkt opustí továrnu. Tyto poruchy jsou odhaleny prostřednictvím interních kontrolních procesů firmy. Příklady nákladů na interní selhání:

  • Činnosti analýzy poruch

  • Náklady na přepracování produktu

  • Produkt sešrotován, bez prodeje šrotu

  • Propustnost ztracena

Náklady na interní selhání jsou jedním ze čtyř nákladů na kvalitu. Dalšími třemi náklady jsou preventivní náklady, náklady na posouzení a náklady na externí selhání.