Finance

Inventář hotového zboží

Hotové zboží je zboží, které bylo dokončeno výrobním procesem nebo zakoupeno v hotové formě, ale které ještě nebylo prodáno zákazníkům. Zboží, které bylo zakoupeno v hotové formě, se označuje jako zboží.

Náklady na zásoby hotových výrobků se považují za krátkodobé aktivum, protože se očekává, že tyto položky budou prodány za méně než jeden rok. Celkové množství zásob hotových výrobků, které jsou k dispozici ke konci vykazovaného období, se obvykle agreguje s náklady na suroviny a nedokončenou výrobu a vykazuje se v rozvaze jako jediná řádková položka „Zásoby“.