Finance

Definice zájmu zájmu

Zástavním právem je zástavní právo k aktivu, které bylo zastaveno jako záruka na půjčku dlužníkem. Věřitel může použít tento bezpečnostní zájem k uplatnění nároku na aktivum, pokud dlužník nesplní smlouvu o půjčce, čímž úvěr vyplatí. Bezpečnostní zájmy jsou běžné u všech půjček na základě aktiv, jako jsou hypotéky a půjčky na auta. Například pan Smith si bere půjčku ve výši 300 000 USD na koupi městského domu, přičemž městský dům je zárukou půjčky. Věřitel uzavře zástavní právo k nemovitosti. Pan Smith poté přestane splácet půjčky, takže věřitel použije svůj bezpečnostní zájem na nemovitosti, aby ji převzal a prodal. Výtěžek se poté použije na splacení půjčky.

Zástavní právo umožňuje věřiteli přednost před splácením, pokud dlužník zkrachuje. V této situaci se nejprve vyplatí zajištěný věřitel, zatímco nezajištěným věřitelům se vyplatí, pokud zůstanou zbytková aktiva. Výhodou zajištění cenných papírů z pohledu dlužníka je snížení rizika věřitele, takže může být nabídnuta nižší úroková sazba.