Finance

Vložený derivát

Vložený derivát je součástí finančního nástroje, který zahrnuje i nedivativní hostitelskou smlouvu. Vložený derivát vyžaduje, aby byla určitá část peněžních toků smlouvy upravena ve vztahu ke změnám proměnné, jako je úroková sazba, cena komodity, rating nebo směnný kurz. Pokud je derivát smluvně převoditelný odděleně od smlouvy, nejedná se o vložený derivát.