Finance

Pracovní lístek

Pracovní lístek je standardní formulář, na kterém si zaměstnanci všimnou času stráveného na konkrétních pracovních místech. Tyto lístky jsou poté shromážděny a použity k účtování nákladů na přímou práci. Pracovní lístky jsou základním prvkem výpočtu nákladů na pracovní místo, ačkoli ruční vedení záznamů lze nahradit přímými vstupy do počítačového programu.

Pokud je aktuálně otevřeno několik pracovních míst, může zaměstnanec během krátké doby zaznamenat na pracovní lístek mnoho různých poplatků. U větších a složitějších pracovních míst bude pravděpodobnější, že si zaměstnanci během pracovního období účtují svůj čas pouze jednomu nebo dvěma pracovním místům.