Finance

Definice chyby transpozice

Chyba transpozice je chyba zadávání dat, která je způsobena neúmyslným přepnutím dvou sousedních čísel. Klíčem k přítomnosti takové chyby je, že velikost chyby je vždy rovnoměrně dělitelná číslem 9. Například číslo 63 je zadáno jako 36, což je rozdíl 27. Číslo 27 je rovnoměrně dělitelné číslem 9. Podobně je číslo 72 zadáno jako 27, což je rozdíl 45, což je také rovnoměrně dělitelné 9.

Chyby v provedení musí být opraveny, protože jinak budou mít za následek nesprávné počty v účetní závěrce, které mohou být významné. Pokud je například nesprávně zadáno 12 000 000 $ jako 21 000 000 $ pro údaj o příjmech, rozdíl ve výši 9 000 000 $ může mít podstatný dopad na výkaz zisku a ztráty. Chyby této velikosti by mohly budit dojem, že se firma zabývá podvodným finančním výkaznictvím.

Protože tento typ chyby je způsoben ručním zadáváním dat, možným řešením je použití automatizovaných systémů nebo skenování čárových kódů, aby se minimalizovalo množství ručního zadávání dat.