Finance

Diskontní sazba

Diskontní sazba je úroková sazba použitá k diskontování proudu budoucích peněžních toků na jejich současnou hodnotu. V závislosti na aplikaci jsou typickými sazbami používanými jako diskontní sazba náklady firmy na kapitál nebo aktuální tržní sazba.

Termín také odkazuje na úrokovou sazbu, kterou Federální rezervní banka účtuje depozitním institucím, které přijímají půjčky ze slevového okna Fedu.