Finance

Auditovat analýzu dat

Analýza dat auditu zahrnuje analýzu úplných souborů dat za účelem identifikace anomálií a trendů pro další vyšetřování a poskytnutí důkazních informací. Tento proces obvykle zahrnuje analýzu celé populace dat, spíše než mnohem běžnější přístup k auditu spočívající pouze v prověření malého vzorku dat. Díky důkladnější analýze, kterou nabízí analýza dat, může auditor těžit z následujících způsobů:

  • Lepší plánování předem, protože analytika může být použita včas v auditu k identifikaci problémových oblastí.

  • Lepší hodnocení rizik na základě odhalených anomálií a trendů.

  • Kvalitnější důkazní informace, protože auditor může nyní při vzorkování auditu prověřit mnohem více údajů, než bylo dříve možné.

  • Komunikace více problémů s klientem, protože analýza dat pravděpodobně odhalí řadu anomálií, které by mohly být zajímavé pro osoby pověřené správou a řízením klienta.

Navzdory těmto výhodám může být použití analytických dat auditu omezeno nepřístupností nebo špatnou kvalitou klientských dat nebo dat, která nelze převést do formátu používaného auditorským softwarem pro analýzu dat. Použití analytiky dat také vyžaduje novou sadu kompetencí, ve kterých auditoři nemusí mít školení ani zkušenosti. A konečně, menší auditorské společnosti si možná nebudou moci dovolit náklady na nástroje pro analýzu dat auditu.

Analýza údajů z auditu nicméně představuje významné zlepšení oproti tradičním technikám auditu, a proto bude pravděpodobně v budoucnu zabírat stále větší část času auditora.