Finance

Krátkodobý dluh

Krátkodobý dluh je částka půjčky splatná věřiteli do jednoho roku. V rozvaze je tato částka klasifikována jako krátkodobý závazek. Všechny ostatní dluhy s delší dobou splácení jsou v rozvaze klasifikovány jako dlouhodobé.

Při hodnocení likvidity podniku je hlavním faktorem zůstatek na účtu krátkodobého dluhu. Pokud je poměr tohoto dluhu k objemu likvidních aktiv příliš vysoký, analytik by mohl dojít k závěru, že firma čelí krizi likvidity, a tak sníží svůj rating.