Finance

Slib zaplatit dohodu

Smlouva o příslibu zaplatit je směnka. Podrobně popisuje výši nesplaceného dluhu, podmínky, za kterých budou peníze splaceny, úrokovou sazbu a co se stane, pokud peníze nebudou splaceny včas. Tento typ dohody se používá, když zákazník nezaplatil částku, která byla dána k dispozici na obchodním úvěru, a věřitel nyní trvá na formální dohodě o půjčce, aby se zlepšila šance na splacení. Lze jej také použít u jednotlivců, takže prodejce má preferenční dluh, který je vyšší než u ostatních prodejců, kteří pouze rozšířili obchodní úvěr na osobu. U půjček v den výplaty, půjček na auto a hypoték může být vyžadována dohoda o příslibu platby.