Finance

Registrace akcií

Registrace akcií je proces registrace akcií společnosti k prodeji veřejnosti. Ve Spojených státech to vyžaduje registraci registračních dokumentů u Komise pro cenné papíry (SEC), což může být nákladný a zdlouhavý proces. Při absenci registrace akcií nelze akcie prodané investorům znovu prodat třetím stranám, s výjimkou omezeného rozsahu podle pravidla 144 SEC.

Vzhledem ke značným nákladům na registraci zásob mnoho subjektů místo toho používá výjimky z registrace, jako je nařízení A.